PRO VAŠE FINANCE

daně | účetnictví | mzdy | poradenství

pro méně starostí

SLUŽBY

daňové poradenství

Zákazníkům poskytujeme daňové poradenství v oblasti zdaňování fyzických a právnických osob, zpracování daňových tvrzení a hlášení ke všem druhům daní, daňové optimalizace, zpracování stanovisek, analýz a řešení daňové problematiky. Nedílnou součástí je následné zastupování před správcem daně.


• průběžný daňový dohled nad účetnictvím a daněmi, jednorázové kontroly účetnictví
• zpracování daňových tvrzení a hlášení – zpracování a podání v řádném i prodlouženém termínu
• odborná stanoviska se zárukou pro podnikatelská rozhodování
• podpora při kontrolách prováděných správcem daně
• zastupování před správcem daně

účetnictví

Touto činností se rozumí poskytování služeb v oblasti vedení (podvojného) účetnictví dle českých účetních předpisů.


• vedení účetnictví
• poradenství a zavedení metodiky, též i formou konzultací po telefonu, e-mailu, a dalších platforem
• on-line 24/7 přístup do informačního systému
• možnost docházení k Vám
• generování saldokont závazků a pohledávek dle Vašich potřeb
• evidence majetku
• vedení skladové evidence
• vypracování vnitropodnikových směrnic
• součinnost při inventarizaci a její zpracování
• zpracování účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
• založení účetní závěrky do sbírky listin
• zajištění účetního nebo daňového auditu


• průběžný daňový dohled nad účetnictvím a daněmi, jednorázové kontroly účetnictví
• zpracování daňových tvrzení a hlášení – zpracování a podání v řádném i prodlouženém termínu
• odborná stanoviska se zárukou pro podnikatelská rozhodování
• podpora při kontrolách prováděných správcem daně
• zastupování před správcem daně

vedení daňové evidence

Zpracováváme daňovou evidenci včetně všech dalších požadovaných evidencí dle zákona o daních z příjmů. Součástí této služby je též poskytování souvisejícího poradenství a metodiky.

mzdy, platy
a personalistika

V této oblasti poskytujeme zákazníkům kompletní servis při zpracování mezd a platů. Službu poskytujeme s důrazem na důvěrnost informací. Součástí je též hledání optimalizace při odměňování.

• měsíční výpočet mezd a platů
• kontrola výpočtu cestovních náhrad
• vedení kompletní personální agendy včetně dokumentace pro příslušné úřady (pracovní smlouva > zápočtový list)
• poradenství v oblasti zdanění mezd a platů včetně souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění
• součinnost při kontrolách správce daně, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, a další

pro snadný přístup a informace

formuláře a certifikáty

Vstupní list

Formulář vstupního listu zaměstnance  k vyplnění.

Osobní dozazník

Osobní dotazník zaměstnance k vyplnění.

osvědčení daňového poradce 2020

osvědčení daňového poradce 2018

osvědčení 2018

pro váš přehled

ceník

službacena
Účetnictví
• neplátce DPHza měsíc od 2.000,-
• plátce DPHza měsíc od 3.000,-
Paušální sazba za vedení účetnictví nezahrnuje zpracování daňových tvrzení.
Daňová evidence
• neplátce DPHza měsíc od 1.000,-
• plátce DPHza měsíc od 1.500,-
Paušální sazba za vedení daňové evidence nezahrnuje zpracování daňových tvrzení.
Fyzické osoby
• příjmy pouze dle § 6od 3.000,-
• příjmy za každý další § 6-10od 1.000,-
• prodloužení termínu pro podání DP4.000,-
Právnické osoby
• přiznání k dani z příjmůod 4.500,-
• prodloužení termínu pro podání DP5.000,-
Mzdy
• zpracování mzdy nebo platu pro jeden pracovněprávní vztahod 280,- za měsíc a osobu
Cena obsahuje přihlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, vyhotovení, předání a odeslání ELDP.
přiznání k silniční dani700,-
• další vozidlo100,-
Přiznání k dani z přidané hodnoty300,-
Kontrolní hlášení300,-
Souhrnné hlášení300,-
Sazby platné pro opravné a dodatečné podání hlášení a tvrzení zaviněné klientem.+ 100 %
Vyúčtování zálohové daně500,-
Vyúčtování srážkové daně500,-
Přehled o příjmech a výdajích za SVČ pro ZP500,-
Přehled o příjmech a výdajích za SVČ pro SSZ500,-
Hodinové sazby
• daňové poradenstvíod 1.500,- (za každou započatou hodinu podle složitosti)
• účetní poradenstvíod 1.000,- (za každou započatou hodinu podle složitosti)
• stanovisko daňového poradceod 3.000,- (podle složitosti)
pro osobní přístup

náš tým

Bc. Jan Vlček

daňový poradce ev. č. 05437, statutární orgán

+420 603 528 952 vlcek@keeper.cz

Petra Vlčková

finanční a mzdová účetní, statutární orgán

+420 603 228 711 vlckova@keeper.cz

Věra Kosová

finanční účetní

+420 778 095 787

kosova@keeper.cz

Barbora Vlčková

asistentka

+420 733 798 164

barbora@keeper.cz

Kristýna Matysová

 junior finanční a mzdová účetní

+420 737 435 382

matysova@keeper.cz

pro snadnou komunikaci

kontakt

JSME PŘIPRAVENI NA VAŠE DOTAZY A POŽADAVKY

Můžete využít kontaktní formulář v této sekci i možnost osobního kontaktu v sekci “NÁŠ TÝM”.

The Keeper s.r.o.
Paní Zdislavy 421, 470 01 Česká Lípa 1

IČO: 250 04 344

DIČ: CZ25004344

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10850

AC Keeper s.r.o.
Paní Zdislavy 421, 470 01 Česká Lípa 1

IČO: 640 52 591

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9989

Bc. Jan Vlček
Paní Zdislavy 421, 470 01 Česká Lípa 1

IČO: 646 59 429

Scroll to Top