top of page

Daně

Účetnictví

Mzdy

Poradenství

KDP.png
služby
iconfinder_windy_1054934.png

Daňové poradenství

Zákazníkům poskytujeme daňové poradenství v oblasti zdaňování fyzických a právnických osob, zpracování daňových tvrzení a hlášení ke všem druhům daní, daňové optimalizace, zpracování stanovisek, analýz a řešení daňové problematiky. Nedílnou součástí je následné zastupování před správcem daně.

 • průběžný daňový dohled nad účetnictvím a daněmi, jednorázové kontroly účetnictví

 • zpracování daňových tvrzení a hlášení - zpracování a podání v řádném i prodlouženém termínu

 • odborná stanoviska se zárukou pro podnikatelská rozhodování

 • podpora při kontrolách prováděných správcem daně

 • zastupování před správcem daně

iconfinder_calculator_1055102.png

Účetnictví

Touto činností se rozumí poskytování služeb v oblasti vedení (podvojného) účetnictví dle českých účetních předpisů.

 • vedení účetnictví

 • poradenství a zavedení metodiky, též i formou konzultací po telefonu, e-mailu, a dalších platforem

 • on-line 24/7 přístup do informačního systému

 • možnost docházení k Vám

 • generování saldokont závazků a pohledávek dle Vašich potřeb

 • evidence majetku

 • vedení skladové evidence

 • vypracování vnitropodnikových směrnic

 • součinnost při inventarizaci a její zpracování

 • zpracování účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)

 • založení účetní závěrky do sbírky listin

 • zajištění účetního nebo daňového auditu

iconfinder_compose_1055085.png

Vedení

daňové

evidence

Zpracováváme daňovou evidenci včetně všech dalších požadovaných evidencí dle zákona o daních z příjmů. Součástí této služby je též poskytování souvisejícího poradenství a metodiky.

iconfinder_bookshelf_1055107.png

Mzdy, platy a personalistika

V této oblasti poskytujeme zákazníkům kompletní servis při zpracování mezd a platů. Službu poskytujeme s důrazem na důvěrnost informací. Součástí je též hledání optimalizace při odměňování.

 • měsíční výpočet mezd a platů

 • kontrola výpočtu cestovních náhrad

 • vedení kompletní personální agendy včetně dokumentace pro příslušné úřady (pracovní smlouva > zápočtový list)

 • poradenství v oblasti zdanění mezd a platů včetně souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění

 • součinnost při kontrolách správce daně, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, a další

KEEPER color.png
Dokumenty
kontakt
affiliate-modra-nejlevnejsi-5000x1042-15
bottom of page