Ceník základních služeb

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Účetnictví

 • neplátce DPH

 • plátce DPH

za měsíc od 2 000,-

za měsíc od 3 000,-

Daňová evidence

 • neplátce DPH

 • plátce DPH

za měsíc od 1 000,-

za měsíc od 1 500,-

Paušální sazba za vedení účetnictví a daňové evidence nezahrnuje zpracování daňových tvrzení.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 • příjmy pouze dle §6

 • příjmy dle §6 - §10

 • prodloužení termínu podání přiznání k daním z příjmů 

od 1 500,-

od 3 000,-

3 000,-

Mzdy

 • zpracování mzdy nebo platu pro jeden pracovněprávní vztah

za měsíc a osobu 250,-

Cena obsahuje přihlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, vyhotovení, předání a odeslání ELDP.

Přiznání k silniční dani

 • další vozidlo

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Kontrolní hlášení

Souhrnné hlášení

700,-

100,-

300,-

300,-

300,-

Sazby jsou platné i pro opravné a dodatečné podání hlášení a tvrzení zaviněné klientem.

Vyúčtování zálohové daně

500,-

Vyúčtování srážkové daně

500,-

Přehled o příjmech a výdajích za SVČ pro ZP

Přehled o příjmech a výdajích za SVČ pro SSZ

500,-

500,-

Hodinové sazby

 • daňové poradenství

 • účetní poradenství

započatá hodina 1 000,-

započatá hodina 800,-