KEEPER

Naše novinky

Změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami

Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke změnám při vyplňování Samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „Příloha k TP“).

více informací

Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e od
1. 4. 2011 - 19.4.2011

Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti Číselný kód Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží Název zboží

více informací