KEEPER

KEEPER & Helios

Po celou dobu

svého působení na trhu, jsme se neustále zabývali zlepšováním poskytovaných služeb. Dlouholetá zkušenost s vytvářením prvotních účetních (i ostatních) dokladů a jejich následné fyzické předávání ke zpracování, nás neustále nutila vyhledávat nová řešení, která by umožnila zjednodušit celý tok dokladů, od jeho vzniku až po zaúčtování a archivaci. Od počátku poskytování nabízených služeb, byl vždy využíván ekonomický systém Helios.

Systém Helios & KEEPER

Helios

V roce 2004 jsme začali s ojedinělým projektem a to s poskytováním těchto služeb formou dálkového přístupu. Hlavní výhodou dálkového přístupu je, že klient si nemusí pořizovat žádnou aplikaci k vedení jeho ekonomických agend. Veškeré potřebné moduly, jako je například pokladna, fakturace, mzdy a personalistika, výroba, sklady atd., jsou přístupné po dobu 24 hodin denně. Klient, nebo jím pověřená osoba, která nemusí mít nutně ekonomické vzdělání, si na své straně vytváří pouze prvotní doklady. Samozřejmostí je možnost rozšíření ekonomického systému o další moduly.

Pořizování dokladů, probíhá tedy on-line. Díky on-line, má klient kdykoli přístup k aktuálním datům, průběžně si může exportovat výsledky hospodaření, včetně zjišťování aktuálního stavu závazků, pohledávek, stavu financí na bankovních účtech v pokladně atd. Dálkově pořízená data jsou na druhé straně, tzn. v naší kanceláři, průběžně zpracovány a zaúčtovány.

Naší společností nabízená služba přináší kromě aktuálně přístupných dat, také nemalé finanční úspory na straně mzdových nákladů, nákladů na pořízení programového a počítačového vybavení, atd. Cílem našeho záměru bylo v počátku usnadnit všem stranám administrativní náročnost jednotlivých procesů. Veškeré kontakty s úřady státní správy, ale i jinými institucemi, se odehrávají na základě elektronického předávání dat, za pomocí elektronického podpisu. Veškeré tiskové sestavy se zasílají prostřednictvím e-mailu, portálu veřejné správy, atd.

V neposlední řadě, jsme také služby dálkového přístupu rozšířili o možnost využívat po přihlášení i jiné aplikace potřebné ke každodenní práci, které běžně klient používá na lokálním počítači. Instalací vlastních aplikací, je možné vzdálené připojení využívat jako lokální počítač. Mezi základní aplikace, v tzv. multilicenci, patři kancelářský balík Office včetně poštovního programu Outlook, osobní složka pro vytváření souborů a další práci s nimi, atd. Výhodou této služby je především soustředění všech potřebných dat v jednom místě, které je přístupné odkudkoli.

Veškerá pořizovaná data jsou denně zálohována, tak aby nemohl dojít k jejich ztrátě. Aby klient mohl využívat on-line služeb, musí mít počítač a přiměřeně rychlé a spolehlivé připojením do sítě internet. V případě dalších informací ohledně Helios Orange, je možné využít odkaz - www.helios.eu .

Stačí nás kontaktovat

kontakty
Petra Vlčková: (+420) 603-228-711
Bc.Jan Vlček: (+420) 603-528-952
info@keeper.cz
Paní Zdislavy 421, 470 01 Česká Lípa
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong